2011 m. liepos 13 d., trečiadienis

2010 m. pabaigoje mormonų statistika

2010 m. pabaigoje mormonų (Pastarųjų Denių Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia) statistika:

Iš viso Bažnyčios Narystė: 14.131.467
Misijų: 340
Misionierių: 52.483
Misionierių mokymo centrų: 15
Šventyklų: 134
Kongregacijų: 28.660
Universitetų ir kolegijų: 4
Seminarijos mokinių priėmimą: 369.373
Instituto mokinių priėmimą: 348.111
Šeimos istorijos centrų: 4.648
Šalys, kuriuose yra šeimos istorijos centrų: 127
Šalys, gaunančios humanitarinės pagalbos (Nuo 1985): 178
Humanitarinės pagalbos vertė (Nuo 1985): $1.300.000.000,00
Gerovės tarnybomis Misionierių (įskaitant humanitarinės tarnybos Misionierių): 8.583
Bažnyčios medžiagos kalbų: 166


Ateikite ir garbinkite su mumis!

Spauskite Čia surasti artimiausio Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia (irgi žinoma kaip Mormonai)!

Mes esame paprastai nariai iš Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios (irgi žinoma kaip "Mormonai"). Šia svetainė mormonai.blogspot.com nėra oficialus bažnyčios leidinys.

Pirmąja Mormonų Kuola sukūrė Rusijoje

Birželio 5 d. 2011 Maskvoje Rusijoje Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios pirma Kuola Rusijoje buvo suorganizuota.

Nors yra pirma mormonų kuola Rusijoje, yra antra mormonų kuola rytinoje Europoje. Gegužės 30 d. 2004 Kijevas Ukraina Kuola buvo suorganizuota.

Kuolas apibrėžimas:
Vienas iš Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios organizacinių ir administracinių padalinių. Kuolas susideda iš keleto apylinkių ar skyrių. Paprastai jis turi geografines ribas, ir jo pavadinimas atitinka palapinės įvaizdį, aprašytą Iz 54:2: „Pailgink savo virves, sustiprink savo kuolus“. Kiekvienas Sionės kuolas palaiko ir padeda išlaikyti Bažnyčią, kaip kad Palapinę laiko jos kuolai. Kuolas yra išsklaidyto Izraelio likučių susirinkimo vieta (DS 82:13–14; 101:17–21).
(Raštų rodyklė | KUOLAS‎)‎

Šis įvykis irgi reiškė kad dabar yra mormonų patriarchas Rusijoje.


Ateikite ir garbinkite su mumis!

Spauskite Čia surasti artimiausio Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia (irgi žinoma kaip Mormonai)!

Mes esame paprastai nariai iš Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios (irgi žinoma kaip "Mormonai"). Šia svetainė mormonai.blogspot.com nėra oficialus bažnyčios leidinys.

2011 m. kovo 23 d., trečiadienis

Japonijos žemės drebėjimo faktų

Nuo Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios (arba Mormonai):


Visi misionieriai Japonijoje yra saugūs ir apskaitą.

Atsakydama į radiacinės pavojaus, Bažnyčia paskelbė 15 Kov, kad ji pereis 200 misionieriai nuo Sendajaus ir Tokijo misijų iš susirūpinimą keliančių sričių.

Visi Bažnyčios nariai yra saugūs ir sudarė išskyrius trijų apylinkės, kur lyderiai ir toliau dėti pastangas, kad pasiektų visus savo narius.

Bažnyčia įsipareigojusi didelę finansinę pagalbą nelaimės. Rajonės vadovai dirba su vyriausybe ir humanitarinės organizacijos galėtų teikti atitinkamą pagalbą.
Azija Šiaurės rajonė biuras išsiuntė gerovės ir kunigystės vadovų paveiktoje zonoje atlikti pirmų rankų poreikių vertinimą ir padėti organizuoti lengvatą Bažnyčios nariams ir bendruomenei. Avarinės reagavimo į ekstremalias situacijas specialistų iš bažnyčios būstinės atvyko į Japoniją padėti prie šių pastangų.

23 maldos namų patyrė įvairaus laipsnio žalos.

Nėra didelę žalą Tokijo Japonijo šventyklai.

PDŠ nelaimės komanda Bažnyčios būstinėje yra atidžiai stebi situaciją ir nuolat palaiko ryšį su vietove biure Tokijuje.

Nariai visoje Japonijoje reiškia savo meilę ir užuojautą tiems, kuriems atsitiko žemės drebėjimas.


Šaltinis:LDS Church News [PDŠ Bažnyčios žinios]

Ateikite ir garbinkite su mumis!

Spauskite Čia surasti artimiausio Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia (irgi žinoma kaip Mormonai)!

Mes esame paprastai nariai iš Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios (irgi žinoma kaip "Mormonai"). Šia svetainė mormonai.blogspot.com nėra oficialus bažnyčios leidinys.

2010 m. spalio 23 d., šeštadienis

Mormonų Šventykla RomojeŠeštadienį 23 spalis 2010 Prezidentas Tomas S. Monsonas vadovavo ceremoniją prasidėti statymas už Romą šventyklą. Prezidentas Tomas S. Monsonas yra prezidentas iš Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios (irgi žinome kaip mormonai). Šventykla Romoje bus dvyliktą šventyklą už Pastarųjų Šventųjų Dienų Jėzaus Kristaus Bažnyčią Europoje.

Sužinoti daugiau apie šią šventyklą prašiau aplakyti svetinę: http://tempiodiroma.chiesadigesucristo.it/


Ateikite ir garbinkite su mumis!

Spauskite Čia surasti artimiausio Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia (irgi žinoma kaip Mormonai)!

Mes esame paprastai nariai iš Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios (irgi žinoma kaip "Mormonai"). Šia svetainė mormonai.blogspot.com nėra oficialus bažnyčios leidinys.

2010 m. spalio 18 d., pirmadienis

Ar Jėzus Kristus Turi Kūną?

Taip, mes skaitome Biblijoje apie Jėzų Kristų po savo prisikėlimo:

Jiems apie tai besikalbant, pats Jėzus atsirado tarp jų ir prabilo: "Ramybė jums!" Virpėdami iš išgąsčio, jie tarėsi matą dvasią. O jis paklausė: "Ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės? Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai aš pats! Palieskite mane ir įsitikinsite: dvasia juk neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint." Tai taręs, jis pasirodė jiems rankas ir kojas. Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė: "Ar neturite čia ko nors valgyti?" Jie padavė jam gabalą keptos žuvies. Jis pėmė ir valgė jų akyse. - Biblija, Evangelija Pagal Luką 24:36-43


Ar dvasia gali valgyti? Ne!

Irigi Mormono Knygoje, Jėzus Kristus po savo prisikėlimo aplankė žmonių amerikoje, ir štai kas atsitiko:

Ir buvo taip, kad Viešpats kalbėjo jiems, sakydamas: kelkitės ir ateikite pas mane, kad įkištumėte rankas į mano šoną ir taip pat kad paliestumėte vinių žymes mano rankose ir mano kojose, kad žinotumėte, jog aš - Izraelio Dievas ir visos žemės Dievas ir buvau nužudytas už pasaulio nuodėmes. - Mormono Knyga 3 Nefio 11:13-14


Ar galite paliesti dvasią? Ne!

Aš tiku kad Jėzus Kristus prisikėle ir kad jis turi fizinę kūną.
Ateikite ir garbinkite su mumis!

Spauskite Čia surasti artimiausio Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia (irgi žinoma kaip Mormonai)!

Mes esame paprastai nariai iš Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios (irgi žinoma kaip "Mormonai"). Šia svetainė mormonai.blogspot.com nėra oficialus bažnyčios leidinys.

2010 m. spalio 11 d., pirmadienis

Jėzaus Apaštalų Amerikoje

Jėzus Kristus po savo prisikėlimo aplankė amerikos ir pašaukia ir įgalioja dvylikų apaštalų:

Ir buvo taip, kad Jėzus, ištaręs šituos žodžius Nefiui ir tiems, kurie buvo pašaukti (dabar, tų, kurie buvo pašaukti ir gavo galią ir įgaliojimą krikštyti, buvo dvylika), štai, ištiesė ranką į minią ir šaukė jiems, sakydamas: Palaiminti esate, jeigu klausysite žodžių šitų dvylikos, kuriuos aš išsirinkau iš jūsų tarpo, kad tarnautų jums ir būtų jūsų tarnai; ir jiems aš suteikiau galia, kad jie krikštytų jus vandeniu; ir po to, kai jūs pakrikštyti vandeniu, štai, aš krikštysiu jus ugnimi ir Šventąja Dvasia; todėl palaiminti jūs, jeigu tikėsite mane ir būsite pakrikštyti po to, kai pamatėte mane ir žinote, jog aš esu. Ir vėlgi, laubiau palaiminti yra tie, kas patikės jūsų žodžiais dėl to, kad jūs paliudysite, jog matėte mane ir žinote, jog aš esu. Taip, palaiminti tie, kas įtikės jūsų žodžiais ir nusileis į nuolankumo gelmes ir priims krikštą, nes jie bus aplankyti ugnimi ir Šventąja Dvasia ir gaus savo nuodėmių atleidimą. - Mormono Knyga, 3 Nefio 12:1-2


Ateikite ir garbinkite su mumis!

Spauskite Čia surasti artimiausio Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia (irgi žinoma kaip Mormonai)!

Mes esame paprastai nariai iš Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios (irgi žinoma kaip "Mormonai"). Šia svetainė mormonai.blogspot.com nėra oficialus bažnyčios leidinys.

2010 m. spalio 8 d., penktadienis

Jėzaus Kristaus Evangelija

Jėzus Kristus paskelbė savo evangeliją kai jis aplankė žmonių amerikoje po savo prisikelimo:

Štai aš daviau jums savo evangelija, ir štai ta evangelija, kurią aš daviau jums, - aš atėjau į pasaulį vykdyti savo Tėvo valios, nes mano Tėvas siuntė mane. Ir mano Tėvas pasiuntė mane, kad bučiau iškeltas ant kryžiaus ir kad po to, kai būsiu iškeltas ant kryžiaus, visus žmones traukčiau pas save, idant kaip aš buvau iškeltas žmonių, taip žmonės būtų iškelti Tėvo, kad stotų priešais mane, idant būtų teisiami už savo darbus, ar jie geri, ar jie pikti - tam aš ir buvau iškeltas; todėl, sulig Tėvo galia, aš trauksiu visus žmones pas save, idant jie būtų teisiami pagal savo darbus. ir bus taip, kad kas tik atgailauja ir pasikrikštija mano vardu, bus pripildytas; ir jeigu jis ištveria iki galo, štai aš jį laikysiu be kaltės priešais savo Tėvą tą dieną, kada stosiu teisti pasaulio. Ir tas, kuris neištveria iki galo, tas taip pat nukertamas ir įmetamas į ugnį, iš kur jie daugiau nebegali sugržįžti dėl Tėvo teisingumo. Ir tai yra tas žodis, kurį jis davė žmonių vaikams. Ir dėl šitos priežasties jis įvykdo žodžius, kuriuos jis davė, ir jis nemeluoja, bet įvykdo visus savo žodžius. Ir niekas nešvarus negali įeiti į jo karalystę; todėl į jo atilsį neįeina niekas kitas, kaip tik tie, kurie išplovė savo apdarus mano krauju dėl savo tikėjimo ir atgailos už visas savo nuodėmes ir ištikimybės iki galo. Dabar, tai yra įsakymas: atgailaukite, visi jūs, žemės pakraščiai, ir ateikite pas mane, ir priimkite krikštą mano vardu, idant būtumėte pašventinti Šventosios Dvasios priemimu, kad stotumėte be dėmės priešais mane paskutiniąją dieną. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: tai mano evangelija; ir jūs žinote, ką turite daryti mano bąžnyčioje; nes darbus, kuriuos matėte mane darant, būtent tai darykite; todėl, jeigu tai darote, jūs esate palaiminti, nes būsite iškelti paskutiniąją dieną. - Mormono Knyga, 3 Nefio 27:13-22


Aš liudiju jums, kad žinau kad tai yra Jėzaus Kristaus evangelija. Aš žinau kad Mormono Knyga yra iš Dievo, ir kad Mormono Knyga yra dar vienas Jėzaus Kristaus Testamentas.


Ateikite ir garbinkite su mumis!

Spauskite Čia surasti artimiausio Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia (irgi žinoma kaip Mormonai)!

Mes esame paprastai nariai iš Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios (irgi žinoma kaip "Mormonai"). Šia svetainė mormonai.blogspot.com nėra oficialus bažnyčios leidinys.